หัวข้อข่าว : ตำนานทองคำ ในประเทศธิเบต   (อ่านแล้ว 3446)

ตำนานทองคำ ในประเทศธิเบต

ประเทศธิเบต เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสูงเสียดฟ้า โดยวิธีชีวิตของผู้คนอยู่กันแบบเรียบง่าย ก็นับเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนที่พวกเขาร่วมกันก่อสร้างวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ดึงดูดความสนในของผู้คนจากทุสารทิศให้รู้สึกโหยหาและไขว่คว้าที่จะเดินทางไปยังดินแห่งนี้ แม้ว่าระยะทางจะไกลเพียงใด และตำนานความลี้ลับแห่งทองคำ ก็ได้แอบซ่อนอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนที่ดำเนินไปอย่างสงบและเยือกเย็นด้วยจิตใจที่ได้รับการหล่อหลอมเป็นอย่างดีบนเส้นทางแห่งธรรม ซึ่งแม้ว่าพวกเขาจะอยู่บนที่สูงสักเพียงใด พวกเขาก็ไม่สามารถรอดพ้นมนต์เสน่ห์ อิทธิพลและอำนาจความงามของโลหะที่มีชื่อว่า ทองคำไปได้ ในขณะที่หลายต่อหลายดินแดนในโลกให้ความสำคัญของทองคำในแง่ของเครื่องประดับที่มีคุณค่าทางธุรกิจความสวยงาม แต่พวกเขากลับมองว่าโลหะดังกล่างนี้ คือความบริสุทธิ์ของจิต ที่ทำให้เกิดความว่างเปล่าและนำชีวิตไปสู่ความสุขแห่งธรรม โดยดำเนินตามรอยพระพุทธองค์พระศาสดาที่พวกเขานับถือ

         ณ บริเวณหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย ชาวบ้านต่างคนต่างก็มีเส้นทางชีวิตที่ต่างกันไป บ้างก็ปลูกพืชบ้างก็เลี้ยงสัตว์ และบางกลุ่มยังคงหมกมุ่นกับการใส่วิญญาณศิลปินผู้สร้างงานลงบนเนื้อโลหะทองคำที่บริสุทธิ์ ประดับประดาด้วยอัญมณีหลากสี บ่งบอกถึงการมีศิลปะเชิงช่างชั้นสูงที่ใครได้ชมต่างยอมรับในฝีมือ

 

รับซื้อทอง

 

         หากจะกล่างถึงการทำทอง แน่นอนที่พวกเขาจะนึกถึงช่าว NEWAR ตระกูลช่างทำทองที่เก่าแก่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวบ้านในท้องถิ่น ธิเบตเชื่อว่า ทองคำและอัญมณีคือ เครื่องรางขณะที่เนปาล เน้นไปในเรื่องของประดับเพื่อความสวยงาม

         ชาวพื้นเมืองธิเบต มักนำทองคำและอัญมณีที่งดงามมาประดับตกแต่งบนเรือนร่างขององค์เทวรูปหรือเทพีเพื่อเพิ่มบารมีให้กับเทพองค์นั้นๆ จะประกอบด้วย มงกุฎ ต่างหู สร้อยคอ ปลอกแขนและข้อเท้า ปลอกนิ้วและแหวน ซึ่งทั้งหมดจะมีการลงอาคมตามความเชื่อที่มีมาแต่ดั้งเดิม โดยอัญมณีที่นำมาประกอบบนเรือนทองชาวบ้านได้กำหนดให้แทนแก้วศักดิ์สิทธิ์ 3 ประการ นั้นคือแทนองค์พระศาสดา แทนคำสอนแห่งองค์พระศาสดา และแทนแนวทางปฎิบัติที่จะดำเนินรอยตามองค์พระศาสดา และยังมีการนำไข่มุกมาร้อยเรียงเป็นสร้อยด้วยความเชื่อว่าสร้อยไข่มุกนั้น มีพลังแฝงที่สามารถสื่อสารกับองค์พระศาสดาได้อย่างใกล้ชิด

 

ขอบคุณ แปล/เรียบเรียง วุฒิพร สุวรรณกูล จากหนังสือ Gold Jewelry from Tibet and Nepal ของ Jane Caasey Singer

 

www.รับซื้อทอง.com
               Posted by: admin ( 2016-06-21 11:31:41 )