หัวข้อข่าว : การกำหนดคุณภาพของทองคำ  (อ่านแล้ว 2567)

การกำหนดคุณภาพของทองคำ

รับ ซื้อ ทอง คำ

         ร้านรับซื้อทอง นำบทความดีๆ เรื่องการกำหนดคุณภาพทองของไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีวิธีการกำหนดคุณสมบัติดังนี้

            1. ในอดีต ปรากฎหลักฐานตามประกาศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 5) ระบุถึงการกำหนดคุณสมบัติทองคำโดยตั้งพิกัดราคา (ทองคำ) ตามประมาณของเนื้อทองคำบริสุทธิ์ในทองรูปพรรณเนื้อทองคำดังกล่าวอาจผสมด้วยแร่เงินหรือทองแดงมากน้อยตามคุณภาพของทองคำ ส่วนการเรียกทองคุณภาพต่างๆนั้นใช้วิธีการเรียกราคาของทองคำต่อน้ำหนักทองหนึ่งบาทเป็นมาตรฐานในการเรียกชื่อทองคำ โดยเริ่มตั้งแต่ทองเนื้อสี่ขึ้นไปจนถึงทองเนื้อเก้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

            ทองเนื้อสี่ หมายถึง ทองคำหนักหนึ่งบาท ราคา  4 บาท

            ทองเนื้อห้า หมายถึง ทองคำหนักหนึ่งบาท ราคา  5 บาท

            ทองเนื้อหก หมายถึง ทองคำหนักหนึ่งบาท ราคา  6 บาท (ทองดอกบวบ)

            ทองเนื้อเจ็ด หมายถึง ทองคำหนักหนึ่งบาท ราคา  7 บาท

            ทองเนื้อแปด หมายถึง ทองคำหนักหนึ่งบาท ราคา  8 บาท

            ทองเนื้อเก้า หมายถึง ทองคำหนักหนึ่งบาท ราคา  9 บาท

            ทองเนื้อเก้า หมายถึง ทองคำบริสุทธิ์ เรียกว่า ทองธรรมชาติ หรือบางที่เรียกว่า ทองชมพูนุท เป็นทองที่มีสีเหลืองเข้มออกแดง นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกแตกต่างกันอีกหลายชื่อ เช่น ทองเนื้อแท้ ทองคำเลียง ซึ่งหมายถึงทองบริสุทธิ์ปราศจากธาตุอื่นเจือปน ซึ่งตรงกับคำในภาษาล้านนาว่า คำขา

            นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกทองคุณภาพต่างๆ อีกหลายชื่อ เช่น ทองปะทาสี ซึ่งเป็นทองคำเปลวเนื้อบริสุทธิ์ชนิดหนา ทองดอกบวบ เป็นทองที่มีเนื้อทองสีเหลืองอ่อนคล้ายดอกบวบ

            สำหรับแหล่งทองคำซึ่งใกล้จังหวัดเพชรบุรีมากที่สุด ก็คือแหล่งทองคำที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทองคำจากแหล่งนี้ถือว่าเป็นทองคเนื้อดีที่สุดแหล่งหนึ่ง ในครั้งอดีตช่างทองเมืองเพชรก็ใช้ทองจากแหล่งนี้ซึ่งทองคำดังกล่างมีชื่อเรียกเฉพาะว่า ทองบางสะพาน บางครั้งเรียกว่า ทองนพคุณ นอกจากนี้ ในอดีตช่างทองเมืองเพชรนิยมใช้ทองคำบริสุทธิ์ทำเป็นแผ่นบางขนาดประมาณ 3 นิ้ว x 5 นิ้ว หรือรูปถ่ายขนาดโปสการ์ดแผ่นทองคำใบแต่ละแผ่นจะวางซ้อนกันบนกล่องไม้ขนาดเดียวกับทองคำใบ

            กล่องละ 4 บาท หรือ 10 บาท ลักษณะเดิมของทองคำใบก็คือ เป็นทองคำบริสุทธิ์ มีสีเหลืองทองสุกใส

            ทองคำใบเหล่านี้ ช่างทองซื้อมาจากร้านทองแถบถนนเยาวราช เช่น ร้านโต๊ะกัง เป็นต้น ซึ่งช่างทองเมืองเพชรจะเป็นลูกค้าขาประจำของร้านทองดังกล่าว

            2. ในปัจจุบันการกำหนดคุณภาพของทองคำยังใข้ความบริสุทธิ์ของทองคำในการบ่งบอกคุณภาพของทองคำโดยการคิดเนื้อทองเป็น กะรัต ทองคำบริสุทธิ์ หมายถึง ทองคำที่มีเนื้อทอง 99.99 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้น หรือเรียกกันว่าทองร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือเรียกกันในระบบสากลว่า ทอง 24 กะรัต ทองซึ่งมีเกณฑ์การบ่งบอกคุณภาพของเนื้อทองโดยบ่งบอกความบริสุทธิ์เป็นกะรัต มีซื่อเรียกว่า ทองเค ทองคำบริสุทธิ์ ไม่มีโลหะหรือสารอื่นเจือปนอยู่เป็นทอง 24 กะรัต หากมีความบริสุทธิ์ของทองคำลดต่ำลงมา ก็แสดงว่ามีโลหะอื่นเจือปนมากขึ้นตามส่วน เช่น ทอง 14 กะรัต หมายถึง ทองที่มีเนื้อทองบริสุทธิ์ 14 ส่วน และมีโลหะอื่นเจือปน 10 ส่วน เป็นต้น ทองประเภทนี้บางที่เรียกว่า ทองนอก ซึ่งส่วนมากนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณี

            ขอบคุณจากหนังสือ ทองสัมฤทธิ์Posted by: admin ( 2016-09-15 11:17:12 )